Khoá học đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005
- khóa học:  IA 05000601

- Địa điểm tổ chức: CÔNG TY TNHH ADC - Nhà máy Dược Ô Môn, Tại Cần Thơ
- Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH ADC

Kết quả khóa học: (Vui lòng tải tại đây)


->Quay lại trang kết quả đào tạo