Khoá học đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và GLOBALG.A.P (CFM)
- khóa học:  IA 0400901
- Lần chấm thi: 1
- Địa điểm tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV CON CÒ BÌNH ĐỊNH, Tại BÌNH ĐỊNH
- Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH MTV CON CÒ BÌNH ĐỊNH

Kết quả khóa học: (Vui lòng tải tại đây)


->Quay lại trang kết quả đào tạo