Khoá học đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015
- khóa học:  A 0400501
- Lần chấm thi: 1
- Địa điểm tổ chức: CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHI - THUỘC TẬP ĐOÀN PETROVIETNAM, Tại VŨNG TÀU
- Tên khách hàng: Công ty CP PVC-PT- PVN

Kết quả khóa học: (Vui lòng tải tại đây)


->Quay lại trang kết quả đào tạo