1. GMP là gì?

- GMP viết tắt Good manufacturing practices - thực hành sản xuất tốt .
- GMP là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý liên quan đến ngành dược, thực phẩm chức năng.
- Các chuẩn GMP ngành dược thường bao gồm: GMP,( Thực hành sản xuất tốt), GDP(Thực hành phân phối thuốc tốt), GSP( Thực hành lưu kho tốt), GLP(Thực hành thí nghiệm tốt), GPP( thực hành phân phối tốt).

- Ngoài các tiêu chuẩn cho ngành dược có các tiêu chuẩn GMP cho thực phẩm chức năng, GMP cho mỹ phẩm và dược phẩm cho thú vật, GACP ( nuôi trồng nguyên liệu dược).

- GMP Plus: áp dụng cho lĩnh vực thức ăn vật nuôi do tổ chức GMP Plus ban hành

- Các tiêu chuẩn được ban hành từ bộ y tế, asean, who,...

2. Đối tượng áp dụng GMP?
- Tiêu chuẩn GMP được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,... liên quan lĩnh vực dược liệu, thuốc, thực phẩm chức năng, nuôi trồng nguyên liệu ngành dược.
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý liên quan đến chất lượng, an toàn.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn GMP tổ chức có hệ thống quản lý có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến chất lượng và an toàn sản phẩm, khách hàng và yêu cầu luật pháp.


3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống theo tiêu chuẩn GMP?

Sản phẩm được tạo ra an toàn cho người sử dụng.
- Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu, có thể dễ dàng xuất khẩu cho các nước khối Châu âu và Châu mỹ.
- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
- Nâng suất lao động tăng.
- Và rất nhiều lợi ích khác...

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn ?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)