Khóa Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo ISO 22000:2005
- khóa học:  A 0200602
- Lần chấm thi: 1
- Địa điểm tổ chức: CÔNG TY ADC - CN CÔNG TY ADC Ô MÔN
- Tên khách hàng: CÔNG TY ADC CẦN THƠ

Kết quả khóa học: (Vui lòng tải tại đây)


->Quay lại trang kết quả đào tạo