Khóa Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo Global Gap ( CFM)
- khóa học:  A 0200101
Lần chấm thi: 1
- Địa điểm tổ chức: NHÀ MÁY PROCONCO ĐỒNG NAI
- Tên khách hàng: Công ty CP VIỆT PHÁP SX THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO

Kết quả khóa học: (Vui lòng tải tại đây)


->Quay lại trang kết quả đào tạo