Khóa Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo Global Gap ( CFM)
- khóa học:  A 0200102
1 Lần chấm thi: 1
- Địa điểm tổ chức: NHÀ MÁY PROCONCO ĐÌNH VŨ
- Tên khách hàng: Công ty PROCONCO HẢI PHÒNG

Kết quả khóa học: (Vui lòng tải tại đây)

2 Lần chấm thi: 2
Kết quả khóa học : (Vui lòng tải tại đây)

->Quay lại trang kết quả đào tạo