Khóa Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2008 & Global Gap ( Livestock base)
- khóa học:  A 050402
- Lần thi: 1
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công Ty Bình Minh Food, TẠI TP HCM
- Tên khách hàng: Công ty TNHH XNK NL Sữa  Bình Minh Food

Kết quả khóa học: (Vui lòng tải tại đây)

->Quay lại trang kết quả đào tạo