Khóa Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2008
- khóa học: A 0401203
- Lần 1
- Địa điểm tổ chức: VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH MTV VỆ SINH CHUYÊN NGHIỆP BẢO QUANG, TẠI TP. CẦN THƠ
- Tên khách hàng: Công ty TNHH MTV VỆ SINH CHUYÊN NGHIỆP BẢO QUANG
Kết quả khóa học:

->Quay lại trang kết quả đào tạo