Khóa Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2008 & 5S
- khóa học: A 0401202
- Lần 1
- Địa điểm tổ chức: Xưởng Công ty TNHH May Túi Xách Thái Dương
- Tên khách hàng: Công ty TNHH May Túi Xách Thái Dương
Kết quả khóa học:

Thi lần 2:


-> Quay lại trang kết quả đào tạo