Khóa Đào tạo đánh giá viên/ trưởng đoàn đánh giá theo ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004
- khóa học: A 040601
- Lần 1
- Địa điểm tổ chức: Nhà máy Công Ty TNHH Môi Trường Tươi Sáng( Chi nhánh tại Tân Phước, Tiền Giang)
- Tên khách hàng: Công ty Môi Trường Tươi Sáng
Kết quả khóa học:
-> Quay lại trang kết quả đào tạo