Khóa Đào tạo đánh giá viên/ trưởng đoàn đánh giá theo ISO 9001:2008
 - khóa học: A 030701
- Địa điểm tổ chức: Công ty CP Lam Sơn - 84 Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu
- Tên khách hàng: Công ty CP Cung Ứng Hàng Hải và DỊch Vụ Dầu Khí Lam Sơn
Kết quả khóa học:
Thi lần 2:

Thi lần 1:                                                             Quay lại trang kết quả đào tạo