Khóa Đào tạo đánh giá viên/ trưởng đoàn đánh giá theo ISO 9001:2008 và Global Gap
- khóa học: A 030901
- Địa điểm tổ chức: tòa nhà Vina Milk tower, Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, HCM
- Tên khách hàng: TẬP ĐOÀN VINA MILK
Kết quả khóa học: