1. BAP là gì?

Tiêu chuẩn BAP viết tắt từ chữ  Best Aquaculture Practices.

Tiêu chuẩn BAP: tiêu chuẩn nhằm đáp ứng về môi trường trách nhiệm hội, quyền lợi động vật, an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc trong một chương trình chứng nhận tự nguyện nuôi trồng thủy sản. Chứng nhận BAP xác định các yếu tố quan trọng nhất của trách nhiệm nuôi trồng thủy sản hướng dẫn định lượng mà theo đó để đánh giá tuân thủ những thực hành

Tiêu chuẩn BAP đưa ra các tiêu chuẩn cho từng loại hình cơ sở, từ trại giống và nhà máy thức ăn chăn nuôi trang trại đến nhà máy chế biến. 

2. Đối tượng áp dụng?

- Tiêu chuẩn BAP được áp dụng cho tất cả tổ chức một cách tự nguyện, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,... Có thể bao gồm: các cơ sở / công ty / nhà máy / nông trại thực hiện thủy sản như thức ăn chăn nuôi thủy sản, nuôi thủy sản, chế biến thủy sản.
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý an toàn thực phẩm.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn BAP, tổ chức có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan an toàn thực phẩm, sản phẩm được tạo ra có chất lượng và an toàn, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và yêu cầu luật pháp.

3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống BAP?

- Sản phẩm chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt là tiêu chuẩn này rất tương thích với Global Gap. Tương lai 2 tiêu chuẩn Global Gap và Bap có thể được thừa nhận lẫn nhau.
- Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu, có thể dễ dàng xuất khẩu. Đặc biệt là thị trường Mỹ và châu âu.
- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
- Nâng suất lao động tăng.
- Và rất nhiều lợi ích khác... 

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn ?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)