1. FSSC 22000 là gì?

- FSSC là viết tắt tên của tổ chức chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm( Food Safety System Certification).
- FSSC 22000 hiện tại là tích hợp hai tiểu chuẩn ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 22000 do tổ chức ISO ban hành vào tháng 09/2005 ( gọi tắt là phiên bản năm 2005) và tiểu chuẩn kỹ thuật ISO/TS 22002-1:2009( tiêu chuẩn ban hành ngày 15/12 2009).
- Trước đây FSSC 22000 là tích hợp ISO 22000:2005 và Pas 220:2008( Pas là tiêu chuẩn của BSI - Viện tiêu chuẩn anh).

2. Đối tượng áp dụng?

- Tiêu chuẩn FSSC 22000 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,... Có thể bao gồm: các cơ sở / công ty / nhà máy / nhà phân phối,... thực hiện sản xuất kinh doanh thực phẩm nói chung ( ví dụ: Giò chả, sữa, rau củ quả, nước uống, bia, thủy sản, nước mắm, tương ớt, gia vị, hương liệu, dầu ăn,...)
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý an toàn thực phẩm.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn FSSC, tổ chức có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan an toàn thực phẩm, sản phẩm được tạo ra an toàn, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và yêu cầu luật pháp.

3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống FSSC 22000?

- Sản phẩm an toàn cho người sử dụng.
- Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu, có thể dễ dàng xuất khẩu
- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
- Nâng suất lao động tăng.
- Và rất nhiều lợi ích khác...

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn FSSC 22000?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)