- Mã khoá học: S 012012
- Khoá đào tạo: Quản lý khách sạn - hotel management
- Địa điểm: HCM
- Kết quả:
   TD: tham dự
    Đ : đạt

 TTHọ và tên
 Kết quả
Ghi chú
 1 Đỗ Thanh Mai
 Đ 
 2 Phạm Văn Cậy
 Đ 
 3 Nguyễn Văn Anh
 TD 

Quay lại trang kết quả đào tạo