TRANG THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CÁC KHÓA HỌC ĐƯỢC CÔNG TY TỔ CHỨC:

- Các học viên, đơn vị / tổ chức có thể tra cứu thông tin về chứng nhận học viên, kết quả của các khóa học.
- Các chứng nhận học viên không có được liệt kê trong kết quả của trang này đều không có giá trị
- Vui lòng nhấp vào đường liên kết bên dưới :

Kiểm tra thông tin và kết quả các khóa đào tạo (giấy chứng nhận)

Cám ơn!!