1. Hiểu như thế nào là tái cấu trúc?

-


2. Đối tượng nào nên áp dụng tái cấu trúc?
-


3. Lợi ích khi áp dụng việc tái cấu trúc tại doanh nghiệp?

- Giảm chi phí, tăng lợi nhuận

- Tạo lợi thế cạnh tranh hơn trên thương trường

- Nhân viên, thành viên trong công ty đoàn kết hơn.

- Nâng suất lao động tăng.

- Và rất nhiều lợi ích khác...