Khoá học: đánh giá viên nội bộ theo SA 8000:2008 tại  Công TY TNHH Quốc Tế Việt An

Tổ chức: Tại Bà Rịa Vũng Tàu

- Mã số khoá học: A 052011
Ghi chú
Đ : đạt

TD : tham dự