1. Giới thiệu về ASC

ASC là viết tắt của Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thuỷ Sản, một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận. ASC được thành lập vào năm 2009 bởi WWF và IDH (Sáng Kiến Thương Mại Bền Vững Hà Lan) để quản lý các tiêu chuẩn toàn cầu đối với việc nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm, đang được xây dựng qua các Đối Thoại Nuôi Trồng Thủy Sản, một chương trình gồm các hội nghị bàn tròn do WWF khởi xướng và điều phối. Hiện nay ASC đang trong giai đoạn phát triển hoạt động của mình.

ASC sẽ là gì?
ASC sẽ là chương trình dán nhãn và chứng nhận hàng đầu thế giới đối với thủy sản được nuôi có trách nhiệm. ASC sẽ là một tổ chức toàn cầu làm việc với các nhà nuôi trồng thủy sản, nhà chế biến thuỷ sản, các công ty bán lẻ và dịch vụ thực phẩm, các nhà khoa học, các nhóm bảo tồn và công chúng để khuyến khích sự lựa chọn thuỷ sản tốt nhất về môi trường và xã hội.

2. Tiêu chuẩn ASC
Hiện tại ASC đã ban hành các tiêu chuẩn áp dụng và đánh giá:
- Tiêu chuẩn cá Rô phi
- Tiêu chuẩn Cá tra
- Tiêu chuẩn loài 2 mảnh
- Tiêu chuẩn cá Hồi
- Tiêu chuẩn Bào ngư
- Tiêu chuẩn cho tôm
- Tiêu chuẩn cho Cá cam / cá bớp

3. Quy trình triển khai tiêu chuẩn?

4. Xem giáo trình đào tạo

5. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)