1. Tiêu chuẩn Halal?

- Để được chứng thực Halal phải tuân thủ Kinh Qu’ran và Luật Shari’ah

- Có hai nguyên tăc cơ bản để chứng thực halal là: phải có hệ thống quản lý sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và không vi phạm nhưng yếu tố haram(bị cấm).

- Tiêu chuẩn halal tham khảo: ICCI-IHIA.

- Phiên bản mới nhất là IHI/TC2/DIHIAS 07 ngày 21/06/2010.

2. Đối tượng áp dụng?

- Tiêu chuẩn halal được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,... Có thể bao gồm: các cơ sở / công ty / nhà máy / nhà phân phối,... thực hiện sản xuất kinh doanh thực phẩm nói chung ( ví dụ: Giò chả, sữa, rau củ quả, nước uống, thủy sản, nước mắm, tương ớt, gia vị, hương liệu, dầu ăn,...). nên trách các sản phẩm có liên quan đến thịt heo ( lợn) và các động vật khác theo haram cũng như các nước uống có cồn hay thực phẩm dùng cồn.
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý an toàn thực phẩm của người hồi giáo.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn halal, tổ chức có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan an toàn thực phẩm, sản phẩm được tạo ra an toàn, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và yêu cầu luật pháp của người hồi giáo trong và ngoài nước.

3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống Halal?

- Sản phẩm an toàn cho người sử dụng. phù hợp với luật hồi giáo
- Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu, có thể dễ dàng xuất khẩu
- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
- Nâng suất lao động tăng.
- Và rất nhiều lợi ích khác...

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn ?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)