1. Tiêu chuẩn FSC là gì?

- FSC (Forest Stewardship Council ) là một tổ chức Quốc tế, được thành lập vào tháng 02 năm 1996 tại Mexico, Ngày nay trụ sở chính của FSC được đặt tại Born - Nước Đức.

Tiêu chuẩn từ FSC nhằm đem đến những giải pháp, khuyến khích và kiểm soát việc quản lý rừng trên thế giới mang lại lợi ích cho môi trường, xã hội và kinh tế.

- FSC là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý rừng. Hình thành một chương trình thừa nhận các Tổ Chức Chứng Nhận (Certification Body) và ủy quyền cho các Tổ Chức chứng nhận này thực hiện đánh giá và chứng nhận cho các nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng theo tiêu chuẩn của FSC.

2. Đối tượng áp dụng?
- Tiêu chuẩn FSC được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý chất lượng và liên quan nguồn gốc, xuất xứ hành trình trồng, khai thác, sản xuất gỗ.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn, tổ chức có hệ thống quản lý nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

- FSC có hai dạng cơ bản là FSC FM, FSC COC

- Nói chung tiêu chuẩn FSC FM là áp dụng cho lĩnh vực trồng và khai thác rừng. Còn FSC COC áp dụng cho các đơn vị kinh doanh, sản xuất gỗ, sản phẩm đồ gỗ,... 

3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống FSC?

- Chất lượng của sản phẩm & dịch vụ luôn ổn định. Thoả mãn yêu cầu của khách hàng và người tiêu dùng
- Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu.
- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
- Nâng suất lao động tăng.
- Và rất nhiều lợi ích khác tuỳ tiêu chuẩn đơn vị áp dụng...

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn ?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)