Khoá học: Nhận thức và áp dụng theo HACCP CODE 2003 Tổ chức: Tại Cty CP LỘC KHANG - Thuộc Tập đoàn cám Con Cò -
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

    
Mã số khóa:  A072010
       
Ghi chú
- Đ : đạt
- TD : tham dự