1. Gemba - 5S là gì?

- 5S là viết tắt năm từ tiếng Nhật bắt đầu là chữ S sau khi phiên âm sang chữ Latinh gồm: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.
- Trong tiếng việt, để dễ nhớ và giữ nguyên chữ 5S tiên, chúng ta có thể sử dụng các từ ngữ tương đương: SÀNG LỌC, SẮP XẾP, SẠCH SẼ, SĂN SÓC VÀ SẲN SÀNG.
- 5S là phương pháp quản lý hiện trường rất thành công của Nhật Bản. Hiện nay 5S rất phổ biến cho rất nhiều lĩnh vực và cho toàn thới giới.
- Cách gọi chung phương pháp này là Gemba - 5S
 ,...


2. Đối tượng áp dụng?

-  Phương pháp quản lý hiện trường của Nhật Bản(Gemba - 5S)có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức không phân biệt quy mô, lĩnh vực, giới hạn địa lý,...
- Đặt biệt 5S là công cụ hữu hiệu cho các tổ chức muốn môi trường làm việc thoải mái, hòa đồng,...
- 5S là công cụ giúp cho các tổ chức bố trí hiện trường, nâng cao hiệu quả công việc. 5S là một công cụ rất tốt cho các đơn vị làm hệ thống cải tiến và cũng như áp dụng các tiêu chuẩn như ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000,...


3. Lợi ích khi áp dụng Gemba - 5S ?

- Áp dụng 5S giúp cán bộ công nhân viên có tính tự giác cao, tạo tác phong công nghiệp.
- Tạo môi trường làm việc thông thoáng, thoải mái, nâng cao tính hiệu quả.
- Nâng cao khả năng quản lý.
- Là phương pháp quản lý trực quan: giúp cho cán bộ công nhân viên và quản lý tiết kiệm thời gian trong công tác thực hiện và báo cáo. Mọi kết quả đều có thể nhìn thấy.

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn ?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)