1. GlobalGap là gì?

Tiêu chuẩn xuất thân tư phiên bản EUROGAP ngày 02/07/2007 và được nâng tầm lên thành GlobalGap ( viết đầy đủ Global Good Agricultural Practice).

Tiêu chuẩn GlobalG.A.P là tiêu chuẩn tập trung vào quản lý chất lượng, an toàn và truy nguồn gốc trong lĩnh vực nuôi trồng cây, rau, củ, quả, gia cầm, gia súc, thủy sản,... nói chung là lĩnh vực nông nghiệp.

Tiêu chuẩn GlobalG.A.P tập trung vào 2 lĩnh vực như: nuôi(thủy sản và chăn nuôi) và trồng. Hiện tại global gap đã phát triển thành nhiều tiêu chuẩn chuyên biệt cho từng lĩnh vực như: tiêu chuẩn global gap cho nuôi cá tra, nuôi tôm, trồng chè( trà), ...

Tiêu chuẩn đã qua nhiều lần soát xét và ban hành. Hiện tại phiên bản chính thức V5(phiên bản 5) có hiệu lực bắt buộc kể từ tháng 7/2016.

2. Đối tượng áp dụng?

- Tiêu chuẩn GlobalG.A.P được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,... Có thể bao gồm: các cơ sở / công ty / nhà máy / nông trại nuôi trồng,... thực hiện sản xuất kinh doanh thực phẩm nói chung ( ví dụ: Nuôi trồng cây trái, rau, gia cầm, hoa, súc vật, thủy sản,...)
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý an toàn thực phẩm.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn global gap, tổ chức có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan an toàn thực phẩm, sản phẩm được tạo ra có chất lượng và an toàn, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và yêu cầu luật pháp.


3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống GlobalG.A.P?

- Sản phẩm chất lượng và an toàn cho người sử dụng.
- Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu, có thể dễ dàng xuất khẩu
- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
- Nâng suất lao động tăng.
- Và rất nhiều lợi ích khác... 

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn ?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)