1. IFS rev 05 là gì?

International Food Standard (IFS) là tiểu chuẩn thực phẩm quốc tế. Hiện tại phiên bản đã ban hành lần thứ 5 năm 2008.

IFS do Gobal Food Safety Initiative (GFSI) ban hành. Tổ chức GFSI được thành lập từ Gobal Food Business Forum ( CIES) vào năm 2000 tại châu âu.

Các yếu tố chính của IFS bao gồm:

- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

- Thực hành nôi trồng tốt/thực hành sản xuất tốt/ thực hành thương mại tốt.

- Hệ thống HACCP.

- IFS phiên bản soát xét mới nhất là thứ 06 ( rev 06) dự kiến ban hành năm 2012 và đưa vào áp dụng vào tháng 06/2012.

2. Đối tượng áp dụng?

- Tiêu chuẩn IFS được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,... Có thể bao gồm: các cơ sở / công ty / nhà máy / nhà phân phối,... thực hiện sản xuất kinh doanh thực phẩm nói chung ( ví dụ: Nuôi trồng cây trái, Giò chả, sữa, rau củ quả, nước uống, bia, thủy sản, nước mắm, tương ớt, gia vị, hương liệu, dầu ăn,...)
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý an toàn thực phẩm.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn IFS, tổ chức có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan an toàn thực phẩm, sản phẩm được tạo ra an toàn, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và yêu cầu luật pháp.


3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống IFS?

- Sản phẩm an toàn cho người sử dụng.
- Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu, có thể dễ dàng xuất khẩu
- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
- Nâng suất lao động tăng.
- Và rất nhiều lợi ích khác... 

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn ?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)