1. OHSAS là gì?

OHSAS là tên thường gọi(tên đầy đủ của OHSAS là Occupational Health and Safety Assessment Series), tên viết tắt của tiêu chuẩn BS OHSAS 18000. Phiên bản đang có giá trị áp dụng là BS OHSAS 18001:2007. Tên đầy đủ của tiêu chuẩn là Occupational Health and Safty Management Systems - Requirements.

Đây là tiêu chuẩn do Viện tiêu chuẩn Anh ( gọi tắt là BSI) ban hành. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý An Toàn và Sức khỏe nghề nghiệp.
Khi tổ chức áp dụng và thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, Tổ chức sẽ có một hệ thống quản lý An Toàn và Sức khỏe nghề nghiệp.
Tiểu OHSAS 18001:2007 được xây dựng nhằm tương thích với tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Tiêu chuẩn này giúp cho tổ chức áp dụng có thể tích hợp được với các hệ thống khác như: EMS (ISO 14001:2004) QMS ( ISO 9001:2008),...


2. Đối tượng áp dụng?

Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 được áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, không phân biệt qui mô, loại hình, địa lý,...
Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 dành cho tổ chức quan tâm đến hay tập trung đến rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp(OH&S).Tổ chức quan tâm đến môi trường làm việc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh. Tổ chức có thể bị áp buộc từ các khách hàng, luật định,...
Thông thường ở Việt Nam, Các tổ chức thuộc ngành xây dựng, gỗ, hầm mỏ, dầu khí, và các công ty có nguồn gốc từ nước ngoài hay áp dụng. Việc áp dụng OHSAS 18001 còn rất hạn chế đối với các công ty Việt Nam khác.


3. Lợi ích khi áp dụng OHSAS 18001:2007 ?

- Giúp tổ chức giảm rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ( OH&S risks).
- Phòng ngừa được các thiệt hại về người và tài sản.
- Nâng cao hình ảnh tổ chức đối với nội bộ Công nhân viên, Khách hàng, các bên hữu quan khác
- Tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, nâng cao tính hiệu quả công việc( cụ thể tăng doanh thu và lợi nhuận).
- Giúp cho lãnh đạo an tâm hơn mà lo chiến lược của tổ chức. 

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn ?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)