1. ISO / TS 16949 là gì?

- ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ( International Organization For Standardization).
- ISO/TS 16949 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng riêng cho các tổ chức sản xuất và kinh doanh Ôtô, linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu liên quan Ôtô do tổ chức ISO ban hành vào ngày 2002 ( gọi tắt là phiên bản năm 2002).
- Bộ tiêu chuẩn ISO/TS 16949 cơ bản và hiện tại có các tiêu chuẩn liên quan như sau:
+ ISO/TS 16949:2002 - Hệ thống quản lý chất lượng ( Các yêu cầu).
+ ISO 19011:2002 - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường(tham khảo thêm để thực hiện duy trì và đánh giá)
...


2. Đối tượng áp dụng?

- Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý chất lượng cho lĩnh vực ôtô. Tiêu chuẩn dành cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh vật liệu, linh kiện, phụ tùng, lắp ráp, phân phối xe ôtô.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2002, tổ chức có hệ thống quản lý chất lượng có thể tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng


3. Lợi ích khi áp dụng TS 16949 ?

- Chất lượng của sản phẩm & dịch vụ luôn ổn định.
- Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu.
- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
- Nâng suất lao động tăng.
- Và rất nhiều lợi ích khác...

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn ?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)