1. ISO 45001:2018 là gì?
- Các tiêu chuẩn do ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế - International Organisation for Standardisation) ban hành đều bắt đầu với chữ ISO. Tổ chức này là liên hiệp các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (gồm 163 thành viên) hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất, thương mại và liên lạc trong các tổ chức kinh doanh trên toàn thế giới thông qua phát triển các tiêu chuẩn chất lượng chung. ISO thành lập năm 1947, trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sỹ.

Phiên bản đầu tiên của ISO 45000, ISO 45001:2018 đã được ban hành vào năm 2018. Tiêu chuẩn này được quốc tế hóa từ tiêu chuẩn BS OHSAS 18001. Cấu trúc tiêu chuẩn rất tương đồng với tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Vì thế tiêu chuẩn ISO 45001 giúp doanh nghiệp dễ áp dụng và tích hợp với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001, ISO 14001,..

2. Đối tượng áp dụng?
- Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được áp dụng cho tất cả tôt chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý chất lượng.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018, tổ chức có hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nhằm giúp người lao động làm việc trong một môi trường an toàn và nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống ISO 45001:2018?

- Người lao động làm việc trong một môi trường an toàn .
- Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu.
- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
- Nâng suất lao động tăng.
- Và rất nhiều lợi ích khác...

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn ISO 45001:2018?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)