Khoá học đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015
- khóa học:  IA 05000602

- Địa điểm tổ chức: CÔNG TY CP PT KCN TÍN NGHĨA, Tại Đồng Nai
- Tên khách hàng: CÔNG TY CP PT KCN TÍN NGHĨA

Kết quả khóa học: (Vui lòng tải tại đây)


->Quay lại trang kết quả đào tạo