MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU BUỔI ĐÓN NHẬN CHỨNG NHẬN GLOBALG.A.P DO CONTROLUNION CẤP & NHÀ XƯỞNG HIỆN ĐẠI CỦA TRANG TRẠI

(hình ảnh tổ chức chứng nhận trao giấy chứng nhận GlobalG.A.P cho đại diện VinaMilk)


( Đại diện VinaMilk trao tặng sữa cho trẻ em Nghệ An)


( Khu vực trang trại - nơi ăn của bò)


( Khu vực vắt sữa hiện đại của Trang trại Nghệ An)


( Khu vực vắt sữa hiện đại của Trang trại Nghệ An)