Một số hình ảnh tiêu biểu tại buổi đào tạo, tư vấn và đón nhận giấy chứng nhận ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004:
- Khách hàng: Tập đòan tín nghĩa
                      Công ty Cổ Phần Phát Triển KCN Tín Nghĩa
- Địa chỉ: KCN Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai
- Ngành nghề: Phát triển khu công nghiệp, cho thuê đất, nhà, xử lý nước, nước thải,..,
- Thương hiệu: Tin nghia
- Tiêu chuẩn thực hiện: ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004