CHIÊU SINH ĐỊNH KỲ

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ  (3 ngày)

theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, ISO 26000, OHSAS 18001, SA 8000, HACCP,...

Khoá học được công nhận và chứng nhận của tổ chức chứng nhận quốc tế như: TUV SUD,...
(nhấp vào để xem mẫu chứng nhận tiêu biểu)

I. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

1. Hiểu đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn  và ISO 19011 cũng như các yêu cầu đối với chuyên gia đánh giá nội bộ (Internal Auditor – IA)

2. Lãnh hội và thực tập các kỹ năng căn bản của một IA

3. Nắm vững các phương pháp và kỹ thuật đánh giá

II.  ĐỐI TƯỢNG

1. Nhân viên, chuyên viên hoặc thành viên trong Ban chỉ đạo ISO hoặc nhóm chuyên trách của doanh nghiệp, cơ quan hoặc đơn vị

2. Đại diện Lãnh đạo / Đội trưởng của của doanh nghiệp, cơ quan và đơn vị

3. Những người muốn trang bị cho mình những kiến thức v kỹ năng về đánh giá cần thiết để ứng tuyển vào những Công ty đa quốc gia

III. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Tại địa điểm Công ty Tín Đạt

2. Tại địa điểm của khách hàng

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CĂN BẢN:

 1. Mộ số khái niệm căn bản yêu cầu trong tiêu chuẩn

 2. Mục đích và ý nghĩa của tiêu chuẩn và cách vận hành áp dụng trong thực tế của doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức

 3.  Phương pháp luận về cải tiến liên tục: PDCA (Plan – Do – Check – Act)

 4. Các quy định của quốc tế về một cuộc đánh giá

 5. Bản chất của một cuộc đánh giá

 6 Quá trình của một đánh giá: lên kế hoạch, khai mạc, thực hiện, bế mạc, báo cáo, kiểm chứng và giám sát đánh giá.

 7. Một số kỹ thuật căn bản: · Phỏng vấn, quan sát

 8. Một số bài tập: · Nhận diện các điều khoản · Xác định tình huống · Xem xét hệ thống tài liệu · Thẩm tra hồ sơ thực tế · Lên chương trình đánh giá · Làm báo cáo đánh giá · Cách đánh giá Ban lãnh đạo của doanh nghiệp/cơ quan · Cách đánh giá Nhóm chuyên trách · Cách đánh giá các phòng ban chức năng

 9. Giới thiệu đôi nét căn bản về Tổ chức quốc tế IRCA – International Register of Certificated Auditor

V. KIỂM TRA CUỐI KHÓA THỜI LƯỢNG :

 - 3 ngày liên tục

VII. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 - Thuyết trình - Thảo luận nhóm

 - Bài tập tình huống – đóng vai

VIII. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC Học viên đạt yêu cầu khi: - Tham gia tích cực vào các hoạt động của lớp học - Điểm bài thi cuối khóa từ 70/100 điểm trở lên

IX. GIẢNG VIÊN:

- Các giảng viên của Tín Đạt là những chuyên gia đánh giá thực thụ ( được công nhận của IRCA ) tại các tổ chức chứng nhận trong nước và quốc tế( như tổ chức: BVC, TUV, BSI, DNV, SGS,...) và đồng thời đã trải qua kinh nghiệm công tác tác các công ty, tập đoàn lớn như: tập đoàn dầu khí Việt Nam, FPT, Á Châu, Con Cò, ...)

Mẫu chứng nhận tham khảo