Một số hình ảnh tiêu biểu tại buổi đào tạo, tư vấn và đánh giá hệ thống tích hợp:
- Khách hàng: Tập đoàn Scheider electric
                      Công ty TNHH Clipsal Việt Nam
- Địa chỉ: KCN Biên Hoà 2, Biên Hoà, Đồng Nai
- Ngành nghề: Sản xuất thiết bị điện: công tắc, ổ điện,...
- Thương hiệu: Clipsal
- Tiêu chuẩn thực hiện: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 và OHSAS 18001:2007