Một số hình ảnh tiêu biểu tại buổi đào tạo, tư vấn & đón chứng chỉ ISO 22000:2005 - An toàn thực phẩm:
- Khách hàng: Công ty Cổ Phẩn Việt Hương
- Địa chỉ: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Xưởng: KCN Vĩnh Lộc B, Bình Tân, HCM
- Ngành nghề: Sản xuất và cung cấp hương liệu, gia vị cho ngành thực phẩm và mỹ phẩm
- Thương hiệu: ViAroma
- Tiêu chuẩn thực hiện: ISO 22000:2005