- A072010 - Khoá học nhận thức và áp dụng HACCP CODE 2003 - tổ chức tại Cty CP Lộc Khang - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- A062010 Khoá học nhận thức và áp dụng ISO 9001:2008 - tổ chức tại Cty Hiệp Phong - Hồ Chí Minh

- A052010 - Khoá học đánh giá viên nội theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 tổ chức tại Công ty CP Quốc Tế Long Phụng - Hồ Chí Minh

- A042010 - Khoá học đánh giá viên nội theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tổ chức tại Công ty Công Nghệ Bá Hùng - Hồ Chí Minh

- A032010 - Khoá học đánh giá viên nội theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 22000:2005 tổ chức tại Công ty TNHH ANT(LA)- Long An

- A022010 - Khoá học đánh giá viên nội theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007 tổ chức tại Tập đoàn xây lắp dầu khí - PVC-PT

- A012010 - Khoá học đánh giá viên nội theo ISO 9001:2008 tổ chức tại Công ty TNHH MDK - Hồ Chí Minh

- A012011 - Khoá học nhận thức và áp dụng HACCP CODE tổ chức tại Tập đoàn sản xuất thức ăn Con Cò - TP Biên Hòa - Đồng Nai

M0200901 - Nội dung khóa học: quản lý, kiểm soát, điều hành Nhà hàng & Khách sạn

- A022011 - Khoá học nh ận thức và áp dụng ISO 9001:2008 - tổ chức tại Công Ty ACCESS PROFESSIONAL VIETNAM - TP Hồ Chí Minh

- A 032011 - Khóa đào tạo ISO 9001:2008 tại Công ty Tâm Thành Long - Long Xuyên, An Giang

- A 052011 - Khóa đào tạo SA 8000:2008 tại Công ty TNHH Quốc Tế Việt AN - Bà Rịa Vũng Tàu

- A 042011 - Khóa đào tạo Đánh giá viên/ trưởng đoàn đánh giá - Công ty CP DT PT NL MT Bách Khoa

J0300201 - Khoá học nấu ăn

- A 062011 - Khoá đào tạo nhận thức, đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn SA 8000:2008 tại Công TY TNHH Dae Woong Việt Nam

- A 072011 - Khoá đào tạo nhận thức, đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 22000:2005 tại Công TY Cổ Phần Hưng Lâm

- A 082011 & A 082012 - Khoá đào tạo nhận thức, đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 22000:2005 tại Công TY TNHH Sông Hồng Tân

- A 092011 - Khoá đào tạo nhận thức, đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công TY TNHH T.M.N

- A 092011 - Khoá đào tạo nhận thức, đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại DNTN Nam Ngan

- A 102011 - Khoá đào tạo nhận thức, đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn BS OHSAS 18001:2007 tại Công ty Cổ Phần Hưng Khang

- A 112011 - Khoá đào tạo nhận thức và áp dụng Gemba - 5S tại Công ty CP ĐT PT NL Mặt Trời Bách Khoa

- S 012012 - khoá đào tạo quản lý khách sạn

- A 0305012012 - Đào tạo đánh giá viên/ trưởng đoàn đánh giá theo ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007 tại PVC-PT

- A 30901 - Đào tạo Global Gap tại Vina Milk Tower HCM - Lần 1

- A 30701 - Đào tạo Đánh giá nội bộ Theo ISO 9001:2008 tại Công ty CP Lam Sơn - TP.Vũng Tàu

-A 030501 - Khóa Đào tạo đánh giá viên/ trưởng đoàn đánh giá theo ISO 9001:2008 - Tại Vietpower HCM

-A 030801 - Khóa Đào tạo đánh giá viên/ trưởng đoàn đánh giá theo ISO 9001:2008 - Tại INTIMEX ĐỒNG THÁP

- A 030901 - Đào tạo Global Gap tại Vina Milk Nghệ An - Lần 2

- A 040601 - Khoá học đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 tại Công ty Môi Trường Tươi Sáng

- A 040601 - Khoá học đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 tại Công ty TNHH BÍCH HOẠ

- A 040801 - Khoá học đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, HACCP & GLOBAL G.A.P (CFM) tại Công ty CP TA TS VÌNH HOÀN 1

- A 040901- Khóa Đào tạo đánh giá viên/ trưởng đoàn đánh giá theo ISO 9001:2008 & GLOBALG.A.P(LB) Tại TT Tuyên Quang - Vina Milk

- A 0401001- Khóa Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo SA 8000:2008 tại Công ty TNHH ĐTQT Việt Đức

- A 0401201- Khóa Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo ISO 22000:2005 tại Công ty TNHH Thái Plastic

- A 0401202- Khóa Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2008 & 5S tại Công ty TNHH May Túi Xách Thái Dương

- A 0401203- Khóa Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH MTV VSCN BẢO QUANG

- A 050401 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 tại Công Ty Bình Minh Food

- A 050402 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ, thanh tra nội bộ theo tiêu chuẩn Global Gap & ISO 9001 tại Trang Trại Thanh Hoá - VinaMilk

A 050501 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và GlobalG.A.P ( LB) tại Trang Trại Bình Định - VinaMilk

A 050801 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và GlobalG.A.P ( LB) tại Trang Trại Lâm Đồng - VinaMilk

A 050802 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P ( CFM) tại ANT VN

A 050803 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P ( CFM) tại ANT (LA)

- A 050804 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH Cẩm Đạt

A 0401101 - Đào tạo đánh giá nội bộ tại công ty Daewoon Việt Nam

A 0200102 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P ( CFM) tại PROCONCO HẢI PHÒNG

A 0200101 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P ( CFM) tại PROCONCO ĐỒNG NAI

A 0200401 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001 & GlobalG.A.P (LB) tại Trang Trại Hà Tĩnh

A 0200601 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty Tấn Đức

A 0200602 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 TẠI CN Công ty ADC Sadéc

A 0200801 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001 & GlobalG.A.P (LB) tại Trang Trại Như Thanh - Thanh Hoá

A 0200901 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 TẠI CN Công ty ADC Ô Môn

A0201101 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty Tâm Thành Long

A0201102 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty Cường Phát

A 0201201 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001 & GlobalG.A.P (LB) tại Trang Trại Tây Ninh

A 0300201 - Khoá đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn HACCP CODE 2003 tại Sông Hồng Tân

A0400501 - Khoá học đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 - tổ chức tại Cty CP PVC - PT - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- IA 0400901 - Khóa đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và GLOBALG.A.P (CFM) tại Công ty TNHH MTV Con Cò Bình Định

- IA 04001101 - khóa đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại CÔNG TY TNHH ACCESS PROFESSIONAL VIỆT NAM

- IA 05000601 - khóa đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 tại CÔNG TY TNHH ADC - Nhà máy dược Ô Môn

- IA 05000602 - khóa đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 tại CÔNG TY CP PT KCN TÍN NGHĨA

- M0301002 - MANAGEMENT SKILLS OF FACTORY MANAGER AND TEAM LEADER

- M0201003 - GEMBA - 5S

- T0301001- 02 - WELDING

- IA 06000301 - Khoá học ISO 14001:2015 tại Công Ty TNHH ADC - nhà máy dược

- IA0600402 : Đào tạo ISO 9001:2015 tại công ty TNHH Power Well Viet Nam - Bình Dương

- IA0600403 - Khóa đào tạo ISO 14001:2015 tại Tổng công ty Tín Nghĩa - KCN Nhơn Trạch 3

- IA0600404 - ISO 9001:2015 tại Việt Á Châu

- IA0600405 - HACCP tại Công ty Larice

- A1001101 & A1001102 - Khoá học đánh giá viên nội theo ISO 14001 và ISO 45001 tổ chức tại Công ty TNHH SÔNG HỒNG TÂN