Tuyển dụng thư ký ISO 9001


- Khách hàng chúng tôi: Công ty TNHH May Túi Xách Thái Dương
- Vị trí: Phụ trách quản lý chất lượng
- Lương thỏa thuận ( khoảng 4 - 6 triệu)
- Nhiệm vụ chung: quản lý hệ thống tài liệu, duy trì hệ thống tài liệu theo ISO 9001:2008 cho toàn công ty.
- Năng lực:
+ Giáo dục: đại học
+ Đào tạo: am hiểu về tiêu chuẩn ISO 9001:2008
+ Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm quản lý hệ thống iso + Kỹ năng: giao tiếp
- Nơi làm việc: Hóc Môn (HCM)
Liên hệ gửi CV vào info@tindatcorp.com ĐT. 0936 979 499