STT Tên khách hàng Ngành nghề Logo
71 Công ty CP Việt Tuấn ISO 9001:2008 - Dịch vụ lưu trú, khách sạn
72 Công ty TNHH Hoàng Lộc ISO 9001:2008 - Cung cấp máy may công nghiệp và các linh kiện, phục kiện máy may.
73 Công ty TNHH Incom - ISO 9001:2008 - Cung cấp máy móc thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, máy tính, photo,....
74 Công Ty TNHH Sao Nam TG - ISO 9001:2008 - Cung cấp máy móc thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, máy tính, photo,....
75 Công ty CP Cung Ứng Hàng Hải và Dịch Vụ Dầu Khí Lam Sơn - ISO 9001:2008 - Thiết bị PCCC, thi công lắp đặt thiết bị hàng hải, ......
76 Công ty Cổ phần Rau quả Bình Minh Tiêu chuẩn Global G.A.P cho bưởi năm roi
77 Công ty TNHH TP Rau Qua Bích Họa ISO 22000:2005 Cho thực phẩm: sơ chế rau, cũ quả và nước tinh khiết an toàn
78 Công ty Cổ Phần XNK Nguyên Liệu Sữa Bình Minh - Bình Minh Food ISO 9001:2008 và HACCP Code 2003 cho Sản phẩm sữa, bánh kẹo
79 Công ty TNHH Thái Plastic ISO 22000:2005 & BRC cho bao bì nhựa thực phẩm xuất khẩu
80 Công ty SX Nhựa Nghệ Phong ISO 22000:2005 cho bao bì nhựa thực phẩm xuất khẩu