STT Tên khách hàng Ngành nghề Logo
41 Công ty Cổ Phần Hưng Lâm HACCP, ISO 22000:2005 và ISO 9001:2008 - Gạo Xuất khẩu các loại
42 Công ty TNHH T.M.N ISO 9001:2008 -Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định, kiểm tra công trình, thẩm tra thiết kế, xây dựng dân dụng và công nghiệp
43 DNTN Nam Ngân ISO 9001:2008 - Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định, kiểm tra công trình, thẩm tra thiết kế, xây dựng dân dụng và công nghiệp
44 Công Ty Cổ Phần Nam Ngân ISO 9001: 2008 - Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định, kiểm tra công trình, thẩm tra thiết kế, xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, mua bán vật liêu xây dưng
45 Công Ty Cổ Phần Hưng Khang ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007, 5S - Xây dựng, thép tiền chế, khung nhà thép
46 Công ty TNHH Thực Phẩm Song Nga ISO 9001:2008, HACCP, EU CODE - Sản xuất thực phẩm các loại: giò chả, lương thực, bánh tráng,...
47 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TƯƠI SÁNG ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 5S - Xử lý nước thải, rác thải, tái chế phế liệu,
48 Công ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng Việt ISO 9001:2008 - Mua bán vật tư thiết bị, tư vấn, thiết kế, giám sát công trình điện
49 Công Ty TNHH Minh Tú Vy ISO 9001:2008, HTXL NƯỚC THẢI - Sơ chế và chế biến rau, củ, quả
50 Công ty PVC-PT ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007 - Xây lắp đường ống và bồn bể dầu khí