STT Tên khách hàng Ngành nghề Logo
111 Công Ty TNHH Tấn Đức ISO 9001:2008 - SX, Lắp đặt máy phát điện
112 Công Ty TNHH Cường Phát ISO 9001:2015 - Sản xuất và cung cấp phân bón hữu cơ
113 Công ty Proconco Bình Định Global GAP CFM và ISO 9001:2015 - Thức ăn hổn hợp chăn nuôi, gia súc, gia cầm, thuỷ sản,...
114 VinaMilk Group - Trang Trại Hà Tĩnh Global GAP LB, ISO 9001:2008 - Bò thịt và bò sữa
115 VinaMilk Group - Trang Trại Như Thanh ( Thanh Hoá 2) Global GAP LB, ISO 9001:2008 - Bò thịt và bò sữa
116 VinaMilk Group - Trang Trại Tây Ninh Global GAP LB, ISO 9001:2008 - Bò thịt và bò sữa
117 Diamond Paint Co., Ltd ISO 9001:2015 - Sản xuất sơn nước các loại và bột trét tường
118 Công ty TNHH ADC - Mỹ Thành Nam GLOBALG.A.P V5 - Trồng, thu hoạch và chế biến lúa gạo
119 ADC Pharma Factory GMP WHO - dược liệu, thực phẩm chức năng
120 Công Ty TNHH ADC - Nhà máy chế biến lương thực ISO 22000, HACCP và GMP Cho Gạo trắng