STT Tên khách hàng Ngành nghề Logo
101 VinaMilk Group - Trang Trại Lâm Đồng -Global GAP cho chăn nuôi bò sữa
102 Công ty TNHH VHN - Gemba 5S Cho kho cảng phân bón
103 Công ty TNHH INDUGLE VIETNAM ISO 22000:2005 - Bắp rang bơ, bắp mỹ
104 DNTN Nam Phương - Kiên Giang ISO 9001:2008 - Văn phòng phẩm, máy tính,....
105 Công ty Cổ phần Việt Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc Proconco - GlobalG.A.P (CFM) cho thức ăn chăn nuôi
106 Công Ty TNHH TM & SX Cẩm Đạt - ISO 9001:2008: Thuỷ tinh cho dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm và tiêu dùng dân dụng
107 Công Ty Proconco Hải Phòng - Global G.A.P C.F.M cho thức ăn gia súc, cám bò thịt và bò sữa
108 Công ty TNHH ADC ISO 22000 - Gạo
109 Công ty TNHH ADC Cần Thơ - NM SaDéc ISO 22000, HACCP, GMP - Sản xuất gạo
110 Công ty TNHH ADC Cần Thơ - NM Dược Ô Môn ISO 22000, HACCP, GMP - Sản xuất thực phẩm chức năng